Jeg indhenter samtykke til fotografering med PhotoConsent

PhotoConsent

Persondatapolitik for Fotograf Martin Sølyst, cvr.nr. 29414122

Dataansvarlig er:
Martin Sølyst Aps, cvr.nr. 29414122.

Kontaktperson:
Martin Sølyst,
Mobil: 40 72 24 26
martin@martinsolyst.dk


Formål

Jeg passer godt på dine oplysninger.

Når du er kunde hos mig eller du bliver fotograferet af mig behandler jeg billeder og de oplysninger du giver mig i den anledning i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Jeg har ophavsretten til de billeder jeg tager.
Er der tale om portrætfotografering indhenter jeg samtykke fra de personer, der er på mine billeder.
Jeg registrerer desuden oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere de personer jeg fotograferer.
Derudover registrerer jeg oplysningerne for at kunne fakturere mine kunder og efterleve bogføringslovgivningen regler og sende faktura via e-mail.

Jeg har indgået databehandleraftaler med de firmaer jeg benytter til at lave billedbehandling og opbevaring af mine billeder samt med de firmaer, der hhv. hoster min hjemmeside og udfører bogføringsarbejde for mig for at sikre mig, at reglerne om beskyttelse af personoplysninger følges og efterlever GDPR.
Når jeg fotograferer portrætter eller andre billeder, hvor personer er genkendeligt afbilledet, har jeg desuden forinden indhentet samtykke fra de personer, der fremtræder på billederne om, at jeg må anvende billederne i min markedsføring, hvis det er aktuelt og/eller opbevare billederne i op til 2 år. I særlige tilfælde kan jeg være tvunget af anden lovgivning til at videregive oplysninger til myndigheder, forsikringsselskaber, bank eller andre, der har en legitim adgang til oplysningerne.

I tilfælde hvor indhentning af samtykke ikke er muligt, eller besværliggøre mit arbejde, indhenter jeg ikke samtykke fra de fotograferede, men forbeholder mig min legitime ret som fotograf og min ophavsret til at bearbejde og opbevare billederne i op til 2 år. Den fotograferede (registrerede) på disse billeder, har samme ret til at indsigt, indsigelse, sletning, berigtigelse og dataportabilitet som fotograferede der har afgivet samtykke.

 

Grundlaget for behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker, for at kunne overholde en aftale om salg af mine billeder eller fotosessioner.

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, adresse og e-mail og evt. firmaansættelse eller oplysning om, hvem der har bestilt billederne. Der indsamles alene personoplysninger, som den fotograferede selv afgiver eller som den virksomhed jeg laver aftaler med oplyser til mig.
Jeg opbevarer og anvender kun de oplysninger om dig der er nødvendige for at kunne udføre min opgave og efterleve myndigheders eller andres krav om dokumentation.

 

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger, der afgives som kontaktoplysninger vil ikke blive videregivet uden for min virksomhed medmindre der er lavet særskilt aftale herom med den virksomhed, der har bestilt en opgave hos mig og hvor den fotograferede selv har indvilliget i at deltage i fotosessionen eller fordi det er nødvendigt som følge af andres legitime krav, se ovenfor om myndigheder m.fl.

 

Opbevaring af oplysninger
De portrætter og billeder, som der kræves samtykke til og som jeg har ophavsretten til, opbevares op til 2 år i mit arkiv og slettes derefter permanent.
Personoplysningerne til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret og slettes herefter.

 

Adgang til dine oplysninger
Hvis du ved eller har en formodning om, at jeg behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder i forhold til behandlingen.
Hvis du vil vælge at gøre brug af dine rettigheder, skal du rette henvendelse via e-mail til martin@martinsolyst.dk
Når jeg har modtaget din henvendelse og undersøgt om du er den du udgiver dig for -for at sikre, at jeg ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende, gælder følgende:

 

Retten til indsigt
Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger jeg behandler om dig.
Du har givet samtykke til at jeg må anvende dit foto, om formål og grundlag for anvendelsen. Dette samtykke har du givet enten mundtligt eller skriftligt og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i min behandling af personoplysningerne. Jeg vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om din indsigelse er berettiget.

 

Retten til at bede om sletning
Du har ret til at bede om, at dine oplysninger og billeder bliver slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver mig ret til at opbevare personoplysninger og billeder.

 

Retten til at bede om berigtigelse
Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger.

 

Retten til Dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret dine oplysninger i et teknisk læsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger, du selv har givet til mig. Hvis du vil have dine billeder udleveret, må du kun anvende billederne til privat brug, da jeg har ophavsretten til billederne. Hvis du vil anvende billeder kommercielt eller til offentliggørelse, så skal du betale for billedet og jeg kan kun sælge billedet til dig, hvis det er i overensstemmelse med den aftale jeg har indgået omkring fotograferingen med 3. mand. Ellers vil billedet blive slettet og ikke udleveret.

 

Retten til at trække samtykke tilbage
Når jeg tager fotos af personer, vil dette typisk være baseret på et samtykke og du vil derfor på et hvilket som helst tidspunkt kunne trække dit samtykke tilbage. Jeg er kun berettiget til at beholde oplysninger, der skal bruges som dokumentation over for myndigheder, forsikringsselskaber, bank eller andre, der har en legitim adgang til oplysningerne.

 

Retten til at klage
Du er altid velkommen til at henvende dig til mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med mit svar, kan du klage til Datatilsynet som er den myndighed, der holder øje med om dine oplysninger behandles ordentligt. Du kan sende en klage til dt@datatilsynet.dk.